068 603 539 0884 704 066

Граждански брак

Гражданският брак  се сключва пред длъжностно лице по гражданско състояние, това е кметът на общината или упълномощено от него лице.  Необходимо е младоженците предварително да заявят желанието си  и да осъществят контакт с Дейност Обреди – ул. Цачо Шишков № 5,  за уточняване ден и час на сключването на гражданския брак.

В Дейност „Обреди” избирате вида и мястото на ритуала. Местата за сключване на граждански брак на територията на гр. Ловеч, определени със заповед на Кмета на Общината са:

  • ритуална зала в Младежки дом
  • крепост „Хисаря”

 

Необходими документи за записване

Двете лични карти на младоженците. (Необходими за подаване на заявление за сключване на граждански брак и уточняване на дата, час и място.)

 

Необходими документи за сключване на граждански брак

  1. Двете лични карти на младоженците
  2. Декларация /по образец/
  3. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват
  4. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от районния съд
  5. Младоженците със семейно положение разведен/а/, да носят последното бракоразводно решение
  6. Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/, да носят съответния документ
  7. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения

 

Документи за изтегляне

 

Декларация за поверителност
Декларация за сключване на граждански брак
* Попълва се на място в БД „Обреди“ Ловеч или пред нотариус