068 603 539 0884 704 066

Граждански брак и именуване на дете

Дейност Обреди – Ловеч извършва Ритуалите по сключване на граждански брак и именуване на дете в ритуална за зала на Младежки дом – гр. Ловеч.

При граждански брак

В деня на Вашата сватба трябва да бъдете на уговореното място заедно с кумовете си 10 минути преди определения час.

Носете със себе си:

 • двете лични карти
 • сватбени пръстени
 • ритуални чаши – 2 бр.
 • шампанскo или вино
 • пита – 2 бр. с купички мед или сол /когато ритуала е на крепост „Хисаря”/
Указания при плащане

Заплащането на ритуала се извършва, седмицата преди сключването на гражданския брак в сградата на Дейност „Обреди”, на ул. ”Ц. Шишков” №5, гр. Ловеч.

 

Услуги

Цени в лв. с ДДС
Граждански брак
Ритуал по сключване на граждански брак – пиано 138,00
Ритуал по именуване на дете – пиано 120,00
Сключване на граждански брак:

 • обикновена услуга – 66,00 лв.
 • бърза услуга – 165,60 лв.
Изнесен ритуал по сключване на граждански брак:

 • Изнесен ритуал по сключване на граждански брак на крепост Ловеч – 435,00 лв.
 • Изнесен ритуал по сключване на граждански брак съгласно чл. 8 от
  Семейния кодекс – 630,00 лв.
Включване на мултимедия в зала 20,40
Монтаж слайдшоу и озвучаване:

 • обикновена услуга – 42,00 лв.
 • бърза услуга – 105,60 лв.
Монтаж с 1 слайд и озвучаване:

 • обикновена услуга – 20,00 лв.
 • бърза услуга – 50,00 лв.

 

Документи за изтегляне

Услуги и Цени
ИЗВАДКА от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч