068 603 539 0884 704 066

Траурна агенция Дейност обреди – град Ловеч

 

 

Услуги

Цени в лв. с ДДС
Организационно-техническа услуга при погребение или кремация 72,00
Извършване на погребение в ново /старо/  гробно място 360,00
Погребение в ново гробно място предоставено по реда на чл. 17
от Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни
зали на територията на Община Ловеч(погребение в ново гробно място в случаите в които , покойникът има старо гробно място с изтекъл
санитарен срок на територията на Община Ловеч, но близките му не желаят да го ползват.)
720,00
Извършване на погребение в старо гробно място 360,00
Извършване на погребение в квартални и селски гробища 216,00
Извършване на погребение във вертикална семейна гробница –
зидана
1140,00
Изкоп за вертикална семейна гробница с вграждане на желязо –
бетонни панелни елементи
720,00
Препогребване на тленни останки или урнополагане в гроб:

 • обикновена услуга – 84,00 лв.

Урнополагане в колумбарий – 38,40 лв.

 • Подсигуряване на урнова клетка/ниша – 720,00 лв.
 • Избор на урнова клетка – 120,00 лв.
Обработване на тленни останки при ексхумация 54,00
Съхранение на покойник в хладилна камера за едно денонощие. 21,60
Предоставяне на подвижна хладилна инсталация за охлаждане на
покойник
50,40
Аранжиране на ковчег  

12,00

Изработване на компютърен макет некролози – 1,74 лв./бр.

 • Принтерно копие некролог – черно бял 0,36 лв./бр.
 • Принтерно копие некролог – цветна снимка 1,20 лв./бр.
Ламиниране на 1 брой некролог 1,20
Надпис на лента/надгробен знак – маркер 9,60 лв./бр.
Надпис на лента/надгробен знак – плотер 13,20 лв./бр.
Превоз на починал до църква, зала за поклонение, гробище 33,60
Доставка на ковчег /траурна стока/ до адрес, здравно заведение 18,00
Превоз на екип до гробищен парк зала, хладилна камера

Когато присъствието на персонала не е калкулиран в услугата, за която се налага присъствието и превоза му отваряне зала, хладилна камера

24,00
Транспортна услуга извън рамките на град Ловеч:

 • до 25 км – 33,60 лв.
 • за всеки следващ километър – 0,96 лв./км
 

 

Траурна церемония с граждански ритуал в зала 60,00
Траурна церемония с граждански ритуал на гробното място 16,80
Монтаж на дървена ограда с включено разрешение за оформяне
на гробно място: обикновена услуга
18,00
Уравняване на гроб 16,80
Запълване на гробно място с пръст 24,00
Еднократно почистване на гробно място 18,00
Еднократно почистване на гробно място на неподдържан гроб 30,00
Еднократно почистване на гробно място от трева с косачки 12,00
Абонаментно поддържане на гробно място за 6 месеца 69,60
Абонаментно поддържане на гробно място за 1 година 120,00
Монтаж слайдшоу и озвучаване 42,00
Монтаж с 1 слайд и озвучаване 24,00
Съпътстващи стоки и услуги се предоставят на потребителите по
цени на производител (доставчик)
Товарене, разтоварване, носене на ковчег с покойник на
територията на гробищния парк (ангажирани до 4 човека)
30,00
Товарене, разтоварване, носене на ковчег с покойник на адрес,
болница, църква (ангажирани до 4 човека)
96,00
Товарене разтоварване за едно ангажирано лице допълнително

(в случаите когато ковчега е нестандартен и трупа е тежък – 100 кг. и повече)

30,00
Посредническа услуга /автобус,венци, подавки, къпане/ безплатно

 

Кремация

Цената на услугата на „София Крематориум“ АД е 605,00 лева с включен ДДС (+ 120,00 лв. с ДДС при кремация с нестандартен ковчег ) и в нея се включват:

 • кремация
 • урна от PVC
 • табелка
 • транспорт на покойника от адрес в гр. Ловеч до крематориума в гр. София

Цената на услугата на „Крематориум инвест “ ООД – Варна е 629,00 лева с включен ДДС и в нея се включват:

 • кремация
 • урна от метална
 • табелка
 • транспорт на покойника от адрес в гр. Ловеч до крематориума в гр. Варна
 • доставка на урната с пепелта до БД „Обреди“ Ловеч или адреса на заявителя на кремацията

Организация на кремиране на тленни останки се извършва в Административната сграда на дейност „Обреди” – Бюро траурни обреди.

 

Документи за изтегляне

 

Услуги и Цени
ИЗВАДКА от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч