068 603 539 0884 704 066

Услуги и Цени  |  Документи  |  Нормативна уредба  |  Траурна стока

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ОБРЕДИ“ ЛОВЕЧ

ПОГРЕБЕНИЯ И ПОМЕНИ

Какво да направите при смърт на близък човек?

 • Необходимо е да потърсите личен лекар, който да констатира смъртта и да Ви издаде съобщение за смърт, или от болницата /ако лицето е починало в лечебно заведение/;
 • Със съобщението за смърт и документите за самоличност на покойника /лична карта или паспорт/, се отива в административната сграда на  Община Ловеч  стая 103,  където длъжностно лице съставя акт за смърт на починалия. Служителите на дейност Обреди може да Ви съдействат при изваждането на акта.

* Актът за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и служи като разрешение за извършване на погребението.

* Издаването на смъртния акт е безплатно по закон.

 • Погребението се урежда в  Дейност „Обреди” на ул. „Ц. Шишков” № 5, единствено  дейност „Обреди” е упълномощена и има право да извършва услугите по същинското погребение:
  • определяне на дата и час и място на погребението;
  • изкопаване, спускане, заравяне и оформяне  на гробното място;
  • обработване и ексхумация на кости;
  • „местене на кости“ от един гроб в друг;
  • събира такси за ползване на гробните места;
  • Издаване на разрешително за трайно оформяне на гробното място.
 • При наличието на стар гроб не се подсигурява ново гробно място.
 • В бюро траурни обреди на дейността  ще намерите всички необходими траурни стоки и аксесоари.