068 603 539 0884 704 066

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

„ДЕЙНОСТ ОБРЕДИ – ЛОВЕЧ“

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Дейност обреди – Ловеч

гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 5

ОНЛАЙН АДРЕС

сайт: www.ObrediLovech.com

поща: obredi_lovech@abv.bg

Бюро – Траурни обреди

Приемане на погребения, справка гробни места, предоставяне права на гробоползване.

тел.: 068 603 540

моб.: 0884 704 065

 

Управител – Гробищни паркове

Издирване и идентифициране гробни места, подаване координати гробни места, строителна линия оформления гробни места.

моб.: 0884 704 068

 

Граждански брак, Именуване на дете.

тел.: 068 603 538

моб.: 0882 550 182

 

Директор – Дейност обреди

тел.: 068 603 538

моб.: 0882 550 182